הודעה לנוסעים בשטחים החקלאיים:

החקלאים בקהילה • כניסות

הודעה לנוסעים בשטחים החקלאיים: 
הדרך החקלאית שצמודה להר חורשן חסומה לכיוון זכרון יעקב עקב השיטפונות האחרונים.

נא סעו בזהירות!
תודה
אגודת החקלאי בת שלמה