הכשרת כבאי ישובי

הודעות מועצה אזורית חוף הכרמל • כניסות

קבצים מצורפים:

הכשרת כיבוי אש

בברכה

טלי טלבי חיון

מזכירת אגף הביטחון

ומרכזת תחום החרום

מוא"ז חוף הכרמל

04-8136506 פקס:04-8136518