הבהרה לקראת האסיפה הכללית שתתקיים מחר

קיזמכר אפרת • 12/12/2018 כניסות

בעקבות הפוסט של ענת ברקט על האסיפה הכללית שמתוכננת ליום ה', פונים אלינו (כחברים במטה המאבק) רבים, בבקשה לקבל מידע.
מטה המאבק מתנגד נחרצות לכך שמיכל הקונדנסט לשעת חירום יוקם בלב השטחים הפתוחים של חגית, ודורש שימוצו עד תום כל האפשרויות לשימוש במיכל ריק שקיים בתוך תחה"כ חגית. מיכל קונדנסט שיוקם בלב השטחים הפתוחים יביא מהר מאוד להפיכת האזור כולו, לאזור תעשייה פטרוכימי.
לאחרונה, מינהל מקרקעי ישראל הפקיע שטחים של האגודה לצורך הקמת מיכל אחסון לקונדנסט כגיבוי לשעת חירום ולצורך הנחת קו קונדנסט שיעבור גם בחלקות של האגודה.
על פי החוק, החל מה- 22/12/18, רשאיות המדינה ונובל אנרג'י שלוחתה, להיכנס לשטחים המופקעים מבלי להידרש להסכמה של בת שלמה.
כיום, נובל אנרג'י כבר עובדת באזור תחנת הכוח חגית בשטחים שבבעלות חברת חשמל.
כנגד הפקעת השטחים, הגישה האגודה עתירה לבג"צ שתידון רק בתחילת מרץ.
כמו כן, הוגשו 2 עתירות מינהליות לבית המשפט המחוזי כנגד מתן היתר הבנייה וכנגד תוכנית ניהול הסביבה. עתירות אלה תידונה בחודשים ינואר ופברואר.
למרות כל המאמצים והמאבק העיקש, לא הצלחנו למנוע, עד עכשיו, את התחלת העבודה של נובל בשטח.
על פי חוק, כאשר מפקיעים שטחים וגורמים נזקים בשטחים חקלאיים בעת הנחת צנרת, זכאים הנפגעים לפיצויים.
במסגרת זו, מתנהל משא ומתן בין האגודה לנובל אנרג'י ב- 2 תחומים עיקריים: א- להביא לכך שנובל אנרג'י תצטרף לדרישות האגודה שמיכל הקונדנסט לא יהיה בלב השטחים הפתוחים של חגית (תוך שימוש במיכל הריק שבתחנה או ע"י הצמדת המיכל לגדר תחנת הכוח). ב- במקביל מתנהל משא ומתן על גובה הפיצוי עבור השטחים המופקעים.
גובה הפיצוי עדיין אינו ידוע.
המטרה העיקרית שלנו, מטה המאבק, היא לאפשר למצות את כל הצעדים האפשריים על מנת למנוע את הקמת מיכל הקונדנסט בלב השטחים הפתוחים.
אנו סבורים שטרם קבלת החלטות, חשוב ליידע את כל חברי האגודה ואת כל תושבי בת שלמה באשר לצעדים ולפעולות שמתחייבת נובל אנרג'י לעשות, בכדי שלא יוקם המיכל בלב השטחים הפתוחים.
איציק

הודעות בנושא זה