בחירות לוועד המקומי - הצביעו בש

קאופמן טל וגבריאל • כניסות

קבצים מצורפים:

בש

ביום שלישי ה- 30.10 תיערכנה בחירות במסגרתן ייבחר גם וועד חדש לבת שלמה.

בואו להצביע ולהשפיע !

הצביעו בש לוועד המושב !!!

בש - בת שלמה: עידו גולץ, ברוך בולטנסקי, קרין פלדמן וטל קאופמן