זמני תפילות בחג הסוכות בבת שלמה

הודעות מיידיות • כניסות

זמני תפילות חג סוכות בבית הכנסת העתיק במושבה:
יום ראשון י"ד תשרי (13/10)
כניסת החג והדלקת נרות 17:40
תפילת החג 18:00

יום שני ט"ו תשרי (14/10)
שחרית 8:00
מנחה ערבית 18:15

זמני תפילות חג סוכות בבית הכנסת במושב:
יום ראשון י"ד תשרי (13/10)
כניסת החג והדלקת נרות 17:40
תפילת החג 18:00

יום שני ט"ו תשרי (14/10)
שחרית 7:30
מנחה ערבית 18:00

*חג סוכות שמח ושנה טובה*.