בירור חבילת דואר קטנה

הודעות מזכירות • כניסות

התקבלה בדואר בת שלמה חבילה קטנה לא רשומה מס' ur612907933cn

שם וטלפון מחוקים.

 

משאירה בדואר חבילה זו 8.8.19. לאחר מכן יוחזר לשולח כלא ידוע.

 

בברכה

אהובה