האם מתגוררת בישוב נופר חזן ?

הודעות מזכירות • כניסות