קהילה לומדת פרשת החודש

ברוש בת שבע • כניסות

שלום
ביום רביעי 10.4
ניפגש בשעה 20.00
בבית משפחת אמשילי
נלמד על פסח מצרים ופסח דורות
מנחה בת-שבע ברוש
להתראות