כלבים משוטטים, נושכים, מטנפים בכל מקום , בכל פינה

אהרוני יורם • כניסות

מחלקת הפיקוח במועצה האזורית האמורה לטפל ברצינות בנושא נשענת על תמונות שתושבים ישלחו לפיקוח עם פרטים מזהים.

הווטרינר האחראי על הנושא מסתפק בקבלת משכורת שותפת ולא מבצע את חובתו. הוא גורר חובת עשייה החלה עליו מזה לפחות חמש שנים. הוא משקר בתשובותיו אחרי הבטחות לפניות בטלפון ובכתב אליו מזה מספר שנים.

לוועד המקומי אין סמכות בנושא. 

לכן הגיע הזמן לתגובות נחרצות לדוגמא של מי שננשך, בתביעות במאות אלפי שקלים ויש תקדימים, אז כנראה רק כך אנשים ילמדו לקח. אם יש צורך לפנות ולהגיש תלונות על כלבים משוטטים בצילומם והקנסות בין 500 ל 1000 שקלים . יש צורך שאנשים המהלכים עם כלביהם "למרעה" אפילו עם רצועה להגדיר להם מקומות ששם הכלבים ישאירו את הלכלוך שלהם, או פשוט לפגוע בכלבים שמלכלכים בחצרות,ובקרבת בתים הרחוקים ממקמות המגורים שלהם , כי הצחנה והסירחון והזבובים הפכו לשיגרה. מי שמהלך עם כלב שיאסוף את הליכלוך. מה פשוט מזה? זו החלטה אישית לרסן את בעלי הכלבים שלא איכפת להם מאחרים.

ממחר אני מתחיל לצלם . וכלב שימצא בחצרי. דבר שקורה לא אחת,  לא יושב לבעליו. אני לא מתכוון ליחיות בגטו בגלל הפקרות מצד בעלי הכלבים..!!!

הודעות בנושא זה