הודעות מיידיות

חסימה של גני השעשועים ומקומות ציבוריים בבת שלמה
חסימה של גני השעשועים ומקומות ציבוריים בבת שלמה