הודעות מיידיות

עדכון ביוב: סגירת כבישים ליום רביעי 7/8
עדכון ביוב: סגירת כבישים ליום רביעי 7/8