הודעות מועצה אזורית חוף הכרמל

הודעות מועצה אזורית חוף הכרמל

הזמנה להסמכת נאמני ניקיון באיגוד ערים שרון כרמל 09/07/2019
הזמנה להסמכת נאמני ניקיון באיגוד ערים שרון כרמל 09/07/2019