הודעות מועצה אזורית חוף הכרמל

היי בת שלמה האם חידשת כבר את המנוי?
היי בת שלמה האם חידשת כבר את המנוי?