פניה למעוניינים להתנדב לוועדת בקו

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

בת שלמה 5

 

מורן ודאי

מזכירת האגף המוניציפאלי שפ"ע

מ.א. חוף הכרמל

טל' 04-8136210

פקס 04-8136308