היה היה ילד

אמסילי שלמה • כניסות

אכן מפגש מרתק, מקווה כי יהיו עוד, תודה למארגנים