המאבק על שמירת חגית ירוקה ללא פטרוכימייה וללא קונדנסט

קיזמכר אפרת • 13/12/2018 כניסות

מתחילת המאבק ועד סיומו המוצלח, (מקווים) הניעו את חברי מטה המאבק אך ורק ערכי אדם, בריאות, איכות החיים סביבה וקיימות.

הודעות בנושא זה