תוצאות הבחירות לרשויות בבת שלמה

שני אריאלה וברק • כניסות

לתושבים שלום רב,

מצורף צילום מלוח המודעות על תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות בבת שלמה:

לראש המועצה נבחר אסיף אייזק ברוב גדול

נציגת התושבים במליאה - בת שבע ברוש

לועד המקומי: 3 חברי יחד - ראובן הבי, דניאל רוזנברג ואריאלה שני

                    2 חברי בש - עידו גולץ וברוך בולטנסקי.

הועד המקומי יחל בתפקידו לאחר האצלת סמכויות מראש המועצה הנבחר 

מר. אסיף אייזיק , לקראת סוף החודש או תחילת 12.2018

תודה לכל הבוחרים שמימשו את זכותם !!!

ובהצלחה לנו - לועד המקומי, לבתשבע כנציגת התושבים במליאה

ולראש המועצה החדש אסיף אייזיק !

 

20181108 110824