רצועות לכלבות

קיזמכר אפרת • כניסות

שתי הכלבות שלנו ברחו קשורות מרצועה שהתנתקה.
תודה למי שסייע להן ושחרר אותן מהרצועות.
(עשו לנו תרגיל🤪 הוצאנו אותן רגע לשטיפת הסלון)
נודה ליצירת קשר
אפרת: 0542580940

הודעות בנושא זה