קהילה לומדת פרשת החודש על תמר הדחויה שהפכה לאם שבט

ברוש בת שבע • 2/12/2017 כניסות

שלום

הציבור מוזמן לפגישה נוספת של קהילה לומדת פרשת חודש.

המפגש ביום רביעי 6.12. השעה 20.00 

בבית משפחת אמשילי.

הנושא תמר אשת ער, שהפכה מאישה דחויה לאם שבט יהודה. 

מחנה בת-שבע ברוש

להתראות

הזמנה תמר