עדכונים בנושא הביוב

הודעות מזכירות • כניסות

תושבי בת שלמה שלום רב,
עדכונים בנושא הביוב:
קבלן הביוב הגיע לישוב ומיקום את משרדו ברחוב האפרסק מול חדר הנשק/ארכיון.
הקבלן התחיל בסימון קו מאסף הביוב עם מודד, בכדי לבדוק ולסמן מכשולים בדרך.
במידה וימצאו "מכשולים" בתוואי הביוב בתחומי מגרשכם, תצא פניה מסודרת מצוות התיאום לביוב.
בברכה,
ועד בת שלמה