הזמנה לאסיפת תושבים ביום שלישי 30.7.19 שעה 19:00 - שיח ושקיפות

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

בת שלמה ריכוז שאלות ותשובות שהוצגו באסיפה

בת שלמה 15.7

Waste Incineration REM

מדיניות לקידום הקמת מתקנים להשבת אנרג 2.1

היי אהובה,
נא העלי בבקשה את 4 המסמכים המצורפים ואת ההזמנה לתושבים לאתר של בת שלמה.

תודה.

בת שבע ויסנודל
יו"ר ועד אגודת החקלאי
מושב בת שלמה

vs4ADc.jpg

הזמנה לאסיפת תושבים

בת שלמה

הנכם מוזמנים לאסיפת תושבים שתיערך

ביום ג' 30.7.2019 בשעה 19:00

במועדון בכניסה לישוב

על סדר היום:

הצגת יזמות ע"י חברת REM בשטחי אגודת החקלאי בת שלמה.

מוזמנים למצגת ושיח על היזמות.

בברכה,

אגודת החקלאי בת שלמה

מצורף בזאת

מספר מסמכים אשר מספקים מידע רחב ומעמיק על מתקן השבת אנרגיה מזויות שונות שהתקבלו מחברת REM:

  1. תמצית מנהלים - מצגת קצרה לעיונם של החברים שלא הגיעו לאסיפה, על מנת שיקבלו מושג במה מדובר.
  2. קובץ שאלות/תשובות, בו כללנו את מגוון השאלות שהועלו באסיפה.
  3. מסמך מדיניות של המשרד להגנת הסביבה. מסמך המדיניות קיבל תוקף של החלטת ממשלה.
  4. ספר הנחיות טכניות של הבנק העולמי בכל הקשור לטכנולוגיות טיפול תרמי בפסולת
  5. לינק ל BAT (Best Available Technology) מ- 12/2018, לגבי מתקנים תרמיים לטיפול בפסולת, הנחיות האיחוד האירופי שלאחריהן מגיעות הנחיות רגולטוריות מחמירות יותר. http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WI/WI_BREF_FD_Black_Watermark.pdf

הזמנה לאסיפת תושבי בת שלמה 30.7