הודעה חדשה

המאבק בחוות הגז

המאבק בחוות הגז

הוגשה עתירה של האגודה כנגד הפקעת האדמות בחגית.
הוגשה עתירה של האגודה כנגד הפקעת האדמות בחגית.