תמונות אחרונות

הפגנת מחאה אזורית כנגד מיכלי הקונדנסייט בחגית
הפגנת מחאה אזורית כנגד מיכלי הקונדנסייט בחגית