החקלאי

הפסקת מים במושבה, מחר 31.7.17 בין השעות 8:30 עד 15:0030/7/2017
הפסקת מים במושבה, מחר 31.7.17 בין השעות 8:30 עד 15:00

הפסקת מים במושבה ביום א28/7/2017
הפסקת מים במושבה ביום א' 30.7.17 בין השעות 8:30 ועד 15:00

עדכון סקר עצים לתוכנית מתאר4/6/2017
עדכון סקר עצים לתוכנית מתאר

עבודות החלפת קו המים במושבה6/4/2017
עבודות החלפת קו המים במושבה