הכשרת כבאי יישובי - חודש יולי

הודעות מועצה אזורית חוף הכרמל • כניסות

בברכה
טלי טלבי חיון
מזכירת אגף הביטחון
ומרכזת תחום החרום
מוא"ז חוף הכרמל
04-8136506 פקס:04-8136518

כבאי ישובי יולי