הודעות פרוייקט הביוב בת שלמה

עדכון עבודות ביוב - רחוב המשמש
עדכון עבודות ביוב - רחוב המשמש