הודעות פרוייקט הביוב בת שלמה

עבודות תשתית - סגירת מקטע כביש הרמטית ל 48 שעות!!
עבודות תשתית - סגירת מקטע כביש הרמטית ל 48 שעות!!