הודעות פרוייקט הביוב בת שלמה

עדכון עבודות תשתית וסגירת כבישים - יום שלישי 25.8
עדכון עבודות תשתית וסגירת כבישים - יום שלישי 25.8