הודעות פרוייקט הביוב בת שלמה

עדכון עבודות הביוב לתאריך 17/10 - יום חמישי ואילך.
עדכון עבודות הביוב לתאריך 17/10 - יום חמישי ואילך.