הודעות פרוייקט הביוב בת שלמה

הסדרי תנועה חדשים החל מיום רביעי 25/3
הסדרי תנועה חדשים החל מיום רביעי 25/3