עדכון עבודות ביוב - רחוב המשמש

הודעות פרוייקט הביוב בת שלמה • כניסות

תושבים יקרים,

עדכון פרוייקט הביוב:
ממשיכים לעבוד מהכיכר הראשית אל רחוב המשמש.

העבודות יבוצעו עם סגירות הכביש ברחוב המשמש לסרוגין כל יום בין השעות: 7:00 ועד 17:00.

הודעה ממוקדת לכל דיירי האיזורים בהם מתבצעות העבודות:
רצוי להוציא את רכביכם ערב קודם למתחם החנייה מול המכולת

בעלי נחלות - נא עדכנו את הדיירים שלכם.

נא היו סבלניים 😊

הורים ובוגרים -

נבקשכם לוודא כי ילדיכם ילכו בזהירות בדרכים,
ירכבו במשנה זהירות באיזורים בהם מתבצעות העבודות
ויפקחו עיניים לכל מפגע בדרך!
נא וודאו איתם כי הם
לא מתקרבים לערימות החול, החצץ ואף לא לבטונדות - מקומות אלו מסוכנים ואינם מיועדים למשחק!!

MIMmn0.jpg

המשך ימים טובים לכולנו
ועד מקומי ואגודת החקלאי

בת שלמה