עדכון עבודות ביוב לשבוע של ה 18/8 עד 23/8:

הודעות פרוייקט הביוב בת שלמה • כניסות

תושבים יקרים,
עדכון ביוב לשבוע של ה 18/8 עד 23/8:

שני הצוותים של פרוייקט הביוב חוזרים לעבודה רציפה לאחר חופשת חג "איד אלאדחא".

החל מיום ראשון 18/8 יבוצעו העבודות עם 
סגירות כבישים ברחובות השסק והגפן לסרוגין כל יום בין השעות: 7:00 ועד 17:00.
החל מיום שלישי 20/8 יתחילו העבודות ברחוב המשמש כולל סגירת כבישים בהתאמה.
העבודות יתבצעו ברחובות:

1) חפירות ברחוב הגפן, מעל גן הילדים לכיוון בית הכנסת ובהמשך הרחוב.

2) חפירות סיום (זמני לחודשים הקרובים) ברחוב השסק באזור הגינה הקהילתית לכיוון השטחים החקלאיים. 
3) חפירות ברחוב השסק בין המזכירות לחנות יד2.
4) תחילת חפירות ברחוב המשמש - הודעה מסודרת תצא במהלך השבוע.

הודעה ממוקדת לכל דיירי האיזורים בהם מתבצעות העבודות:
רצוי להוציא את רכביכם ערב קודם למתחם החנייה ליד גן הילדים או ליד המזכירות.
בעלי נחלות - נא עדכנו את הדיירים שלכם.

נא היו סבלניים 😊 

הורים ובוגרים - 
נבקשכם לוודא כי ילדיכם ילכו בזהירות בדרכים,
ירכבו במשנה זהירות באיזורים בהם מתבצעות העבודות
ויפקחו עיניים לכל מפגע בדרך!
נא וודאו איתם כי הם 
לא מתקרבים לערימות החול, החצץ ואף לא לבטונדות - מקומות אלו מסוכנים ואינם מיועדים למשחק!! 


המשך ימים טובים לכולנו
ועד מקומי ואגודת החקלאי
בת שלמה