בחירות לוועד מוניציפלי

ברוש בת שבע • כניסות

שלום לכל החברים והתושבים

אנו לפני בחירות, ונא לא להתבלבל

יש בחירות לוועד החקלאי או במשמו האחר ועד האגודה.

לבחירות אלו נרשמו 9 מועמדים. הן תתקיימנה בתאריך 4.10.

 

בנפרד ובלי כל קשר תתקיימנה ב-30.10.18 בחירות מוניצפליות. החאראי על הבחירות האלה הוא משרד הפנים.

בבחירות אלה בוחרים כל התושבים וכל חברי האגודה. 

בוחרים 3 גופים.

1. ראש מועצה -  אסיף איזק ותומכיו ורותם שטיינר ותומכיה עושים את הפרסומת לעצמם.

2. נציג/ת בת-שלמה במליאת המועצה. אני הנציגה במליאה המסיימת ומתכוונת להציג את מועמדותי גם למליאה הבאה.

3. ועד מקומי (=ועד מוניציפלי). בוועד הנוכחי 5 חברות וחברים. למיטב ידיעתי רובם אינם מתכוונים להמשיך להיות בוועד. הוועד המקומי אחראי לחיי התרבות ביישוב, לחינוך הלא פורמלי, כלומר פעילות הילדים והנועה אחה"צ ובחופשות, גינון, שמירה, ניקיון היישוב, תחזוקה ועוד ועוד. הוועד המקומי מנהל את חיי הקהילה שלנו במושב.

 

מי שרוצה להיבחר למליאה או לוועד המקומי צריך למלא טפסים של משרד הפנים.

לקחתי 3 חוברות למועמדים לוועד המקומי ו-2 חוברות לנציגות בת שלמה במועצה (על מנת להקל על המתמודדים, כי יש הרבה שבתות וחגים עד התאריך הקובע).

תאריך הגשת הטפסים הוא יום רביעי 26.9.18 בבוקר בין השעות 11.00-9.00

או יום חמישי 27.9.18 אחה"צ בין השעות 21.00-15.00.

הגשת הטפסים המועצה.

בחוברות יש למלא את לרשום המועמדים ולגייס 10 תומכים.

בשנים עברו היו בבת שלמה כמה קבוצות ובהן מתמודדות / מתמודדים לתפקיד.

"ראש קבוצת" מתמודדים מוזמן לקבל ממני את החוברת. 

חברות וחברים, עלינו "לקחת את חיינו בידינו"

לא יודעת מה יקרה אם לא ייבחר וועד מקומי.

הנכם מוזמנים להקים ועד מקומי.

הזמן קצר והמלאכה מרובה

הזדרזו.

בת-שבע ברוש