היכן הדלקת הנרות ?

גולן נאורה ובן ציון • כניסות

היכן הדלקת הנרות ?