תושבים יקרים במשך השבוע הנוכחי מיתקיים בשיטחנו ניסוי של כלי רכב צהלי חדש דמוי נגמש ...

ראובן הבי • כניסות

תושבים יקרים במשך השבוע הנוכחי מיתקיים בשיטחנו ניסוי של כלי רכב צהלי חדש דמוי נגמש עם גלגלים גדולים שינוע האזור הר חורשן וגם יסתובב מידי פעם מיסביבנו ויחצה את המושב לידיעה כללית . הרב״ש