הודעה על התחלת עבודות ביוב בת שלמה – חודש יוני 2019

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה על התחלת עבודות ביוב בת שלמה.

 

‏‏‏‏‏23 מאי, 2019

 

תושבי בת שלמה
שלום רב,

            הנדון: הודעה על התחלת עבודות ביוב בת שלמה – חודש יוני 2019


אנו שמחים לעדכן אתכם שנבחר קבלן לעבודות הביוב בבת שלמה, שלמה חביב, ע"י החברה לטיפול במי חוף כרמל.

בנוסף, מונה גם מנהל לפרויקט, אדיר פרץ ונבחר מפקח לפרויקט, טל כהן, מטעם החברה לטיפול במי חוף כרמל.

העבודות יחלו ב-1.6.2019 וימשכו  כ-15 חודשים.

במסגרת העבודות יבוצע ביב המאסף במושב ובמושבה, תחנת הסניקה וחיבור הבתים למערכת הביוב.

ימונה מתאם מטעם הישוב לתקשורת בין הקבלן לתושבים – הודעה על כך תצא בנפרד.
משרדי הקבלן ימוקמו מול ארכיון הישוב במושב (אזור הפרייה).
עם התחלת העבודות ולצורך מדידות, יכנס המודד מטעם הקבלן לשטחי המגורים לשם מדידת הבור הקיים ותכנון החיבור לביב המרכזי.
כל זאת יעשה תוך תיאום מלא עם התושבים.

נאחל בהצלחה לקבלן ולכל קהילת בת שלמה.

בברכה,

ועד מקומי ואגודת החקלאי
בת שלמה