עדכון עבודות ביוב ליום רביעי 8/8

הודעות מיידיות • כניסות

תושבים יקרים,
עדכון עבודות ביוב:
מחר, יום רביעי 8/8  יהיה סגור קטע הכביש התחתון ברחוב השזיף, ביציאה לשטחים החקלאיים.


יוסדר מעקף עם שילוט.

ברחובות בהם עבדו בשבועיים האחרונים יבוצעו עבודות קלות של הידוק החומר ונקיון הרחובות לפני השבת.
המשך ימים נפלאים,
ועד בת שלמה.