התמודדות עם הורות מאתגרת (זכויות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים)

הודעות מזכירות • 21/10/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה להרצאה בנושא הורות

 

ז'ניה זמצ'וק

עובדת סוציאלית

אגף לשירותים חברתיים

מ.א. חוף הכרמל

048136242

048136236

פקס 048136249

מייל :  zamchuk@hcarmel.org.il