החלטת הועדה המחוזית לתוכנית מתאר 303-0477448

החקלאים בקהילה • 26/8/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

תשובה להתנגדויות תוכנית מתאר 4.8

מצורפת ההחלטה לעיונכם