הודעה על הפסקת מים יזומה ע"י מקורות 3.12.18

הודעות מזכירות • 28/11/2018 כניסות

 

לידיעת תושבי בת שלמה צפון,

 

ביום ב' 3.12.18 בין השעות 8.00 – 16.00תופסק אספקת המים ע"י מקורות לצורך עבודות תחזוקה.

 

 

בברכה

אגודת החקלאי בת שלמה