נטיעות ט"ו בשבט בבת שלמה יום ו' 14.2 - 13.30

הודעות מזכירות • 12/2/2020 כניסות

 

טו בשבט