הודעה על היעדרות מהעבודה 13.1.20

הודעות מזכירות • כניסות

ביום שני 13.1.20 אעדר מהעבודה.

 

להתראות

אהובה