חודש הקריאה בספרייה הציבורית של חוף הכרמל 'כותר כרמל'

הודעות מועצה אזורית חוף הכרמל • כניסות

 

אילת גוטיארז | 054.7731642

מנהלת ספריית 'כותר כרמל'

מ.א. חוף הכרמל

 

bookweek