מצגת מטה אל מטה

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

מצגת מטה עם מטה בת שלמה 5.6

מצגת הועד המקומי בת שלמה אל מטה הנהלת המועצה.