הודעה על היעדרות מהמשרד ב - 11.9.19

הודעות מזכירות • כניסות

ביום רביעי 11.9.19 אעדר מהמשרד. הדואר יחולק יותר מאוחר בשעות אחה"צ.

 

להתראות

אהובה