חסימת כבישים - יום שלישי 15/9/20

הודעות פרוייקט הביוב בת שלמה • כניסות

הודעה לתושבים:
עדכון עבודות תשתית🚨
מחר, יום שלישי, 15/9 מגיעות מכונות ה"פינישר" ומכבש אספלט להוסיף, להדק ולייצב שכבת אספלט עליונה במספר רחובות:
כל רחוב הגפן יהיה חסום הרמטית לכל אורכו משעה 7:00 בבוקר ועד שעה 11:00 או עד סיום העבודות
רחוב המשמש גם יהיה סגור הרמטית משעה 9:30 ועד סיום העבודה.
בהמשך, רחובות האפרסק והשזיף יזכו לגימור האספלט עם ה"פינישר" והמכבש.
⚠️
הסדרי תנועה יבוצעו ברחובות.

נא שימו לנסיעתכם ולקצב עבודת הצוותים!!

נא העבירו את כל הרכבים מאיזור העבודות לרחובות סמוכים או לשולי הצד עליו לא עובדים.

מיישרים את כל כבישי המושב לפני החג 🌼

🤝🏼תודה לכולכם על שנה וחודשיים של סבלנות יתרה, בשם:
ועד אגודת החקלאי
ועד מקומי 
וועדת תשתיות