דגלי ישראל

הודעות מזכירות • 2/5/2021 כניסות

תושבים שאספו דגלים שנפלו מוזמנים להביאם למזכירות הישוב.

 

בברכת שבוע טוב

מזכירות