הבהרות בנושא פיקדון מכלי משקה

הודעות מזכירות • 10/1/2022 כניסות

המועצה האזורית מבקשת להבהיר:

 

1. החל מיום 1.12.21 חל פיקדון על מכלי משקה גדולים (ליטר וחצי 5 ליטר)

2. החל ממועד זה מכלי המשקה הגדולים בדומה למכלי המשקה הקטנים אינם מוגדרים עוד כ"אריזה" לפי החוק להסדרת

    הטיפול באריזות.

3. לפיכך אין להשליך מכלי משקה גדולים או קטנים לפחים הכתומים.

4. השלכת מכלי המשקה לפחים הכתומים עלולה לגרום לגלישת הפחים ולפגיעה באמון הציבור בתהליכי המחזור.

5. פסולת אריזות פלסטיק אחרות כדוגמת חומרי ניקוי, טיפול וטואלטיקה אשר עד כה הושלכו ע"י חלק מהתושבים למחזורית,    

    יש להשליך לפח הכתום.

 

בברכה

וועד מקומי בת שלמה