מידע מהמועצה 9.7

הודעות מועצה אזורית חוף הכרמל • 9/7/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

מידע מהמועצה 9

 

לידיעת התושבים,

אנא שימן לב חוף הכרמל נבחרה להשתתף בחזרה הכללית למיפקד האוכלוסין 2021.

כ 7% מתושבי המועצה יעלו במידגם ויתבקשו להשיב לשאלות.

הנדגמים מגיעים מכל היישובים!

כבר קיבלנו טלפונים מנדגמים שלא ידעו על מה מדובר ואיך לפעול.... לכן חשוב

שנדאג שהמידע (בתוך הקובץ) יגיע באמת עד אחרון התושבים.

 

תודה רבה!

 

 

    בברכה,

 

    תמר קציר - דוברת מ.א חוף הכרמל 

    ממונה על חוק חופש המידע ברשות

 

          
    

     טלפון: 04-8136320  |  פקס: 04-8136282