נדרש לחשוף את ההסכם מיידית

דלויה שי וליאת • 12/12/2018 כניסות

נדרש לחשוף את ההסכם של האגודה מול נובל, לא ייתכן שהסכם כזה שמשפיע על חיי כולנו ומכשיר מיכלי וצנרת קונדנסט בקרבה לבתי כלל תושבי בת שלמה ייעשה במחשכים באגודת סתרים בתמורה לפיצוי כספי למתי מעט

הודעות בנושא זה