ישיבת ועד מקומי 14.9.21, שעה 20.30 במועדון הישוב

הודעות מזכירות • 12/9/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

נושאים לישיבת ועד מקומי 10.21- 14.9