בקשה לקבלת הצעות עבור תיאום עבודות הביוב עם תושבי המושב

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

פניה לקבלת הצעות בעניין תיאום עבודות הביוב עם התושבים 27.6