הודעה בדבר החלפת ועדים מקומיים

הודעות מזכירות • 5/11/2018 כניסות

תושבים יקרים,

ראש המועצה הנבחר אסיף איזק, יכנס לתפקידו באופן רשמי ב 21 לחודש נובמבר.
לאחר מכן הוא יתחיל להסמיך את הוועדים המקומיים החדשים.

החלפת ועדים בפועל תעשה לקראת סוף חודש נובמבר או תחילת דצמבר 2018.

תודה לכולכם על העשייה לטובת הקהילה.