קורונה

הודעות מזכירות • 19/3/2020 כניסות

בוקר טוב,

 

 

 

הנחיות משרד החקלאות ופיתוח הכפר לזמן הקורונה. המשרד מפרסם את ההנחיות לציבור הרחב: * לבעלי משקים חקלאיים בנוגע עבודות במפעלים הקשורים בייצור מזון, העסקת עובדים זרים, טיפול במשק חי וכד'  * וגם הנחיות לציבור הרחב בנוגע לטיפול בחיות מחמד בזמן הקורונה
https://www.israel.agrisupportonline.com/news/csv/csvread.pl?show=7807&mytemplate=tp2