ישיבת ועד מקומי בת שלמה 12.10.21 - 20.30 במזכירות

הודעות מזכירות • 7/10/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

נושאים לישיבת ועד מקומי 11.21- 12.10