עיתון קו למושב 2.9-גיליון חג

מזכירות • כניסות

שלום רב,

כאן👇תוכלו לקרוא את

בברכת חג שמח,

ושנה טובה

🍏🍯