ישיבת ועד מקומי 16.11.21, 20.00 במזכירות המושב

הודעות מזכירות • 11/11/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

נושאים לישיבת ועד מקומי 13.21- 16.11